SN en Federaties annuleren wedstrijden tot 1 september

Op 30 april jongstleden hebben de Federaties en Sportvisserij Nederland besloten om de landelijke en federatieve wedstrijden tot 1 september te annuleren. Vandaar dat Sportvisserij MidWest Nederland besloten heeft de s...
Klik hier en lees het artikel

06/05/2020 Bron: http://www.matchfishing.nl