Afsluiting toegang Hank noordzijde

Al geruime tijd ondervinden eigenaren en pachters gelegen langs de Munnikenhank overlast door recreanten die zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot hun gronden. Zoals op veel plaatsen in het buitengebied lijkt ook hier ongewenste ‘Corona recreatie’ plaats te vinden op niet opengestelde gronden. Na gezamenlijk overleg is besloten om de doorgang aan de noordzijde af te sluiten omdat vanaf daar de meeste overlast ervaren wordt. De toegang is ALLEEN toegestaan voor LEDEN van de DHV Diepenveen. Loop zoveel mogelijk langs de afrastering en/of de aangegeven looproute zoals aangegeven op de vergunning! Bvd Bestuur DHV Diepenveen ...
Klik hier en lees het artikel

19/05/2020 Bron: http://dhvdiepenveen.mijnhengelsportvereniging.nl