De komende wedstrijden gaan NIET door.

Vanwege de huidige stand van zaken met betrekking tot het corona virus heeft de wedstrijdcommissie besloten dat de komende wedstrijden NIET meer doorgaan. In de huidige situatie is het beperken van contactmomenten noodzakelijk. Door geen wedstrijden meer te houden dragen wij daar aan bij. ...
Klik hier en lees het artikel

13/10/2020 Bron: http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl