Enige ruimte voor kleinschalige, lokale activiteiten van hengelsportverenigingen in Corona-tijd, maar… onder strikte voorwaarden

Na de persconferentie van 6 mei jl. zijn enige vormen van sportactiviteiten weer mogelijk gemaakt, echter binnen voorwaarden. Om te voldoen aan de huidige richtlijnen vanuit de overheid zijn voor iedere sector protocollen opgesteld. Voor alle georganiseerde sportactiviteiten geldt het algemeen protocol verantwoorde sporten ontwikkeld door NOC*NSF, het RIVM en veiligheidsregio’s. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van ons als hengelsportaanbieders....
Klik hier en lees het artikel

20/05/2020 Bron: http://www.sportvisserijzwn.nl/