Facturatie zonder machtiging voortaan digitaal

Leden van hengelsportverengingen die geen machtiging hebben gegeven voor automatische incasso, kregen voorheen altijd een schriftelijke factuur met acceptgiro toegestuurd....
Klik hier en lees het artikel

08/05/2020 Bron: http://www.sportvisserijnederland.nl