Federatieve controleactie

Afgelopen weekend hebben de BOA’s en Sportvisserijcontroleurs van Sportvisserij Fryslân een gezamenlijke controleactie gehouden. Er zijn wederom weer een groot aantal sportvissers gecontroleerd op het in bezit hebben van een schriftelijke toestemming (VISpas) en de daarbij horende regelgeving. ...
Klik hier en lees het artikel

12/10/2020 Bron: http://www.sportvisserij.frl