Herstel van zalm in het gedrang door visserij rond de Haringvlietdam

De Nederlandse overheid moet de visserij met fuiken, staand wantnetten en sleepnetten rond de Haringvlietdam verbieden voor het herstel van trekvissen in o.a. de Rijn en de Maas, zoals de zalm. Die oproep deden 24 natuurbeschermings- en sportvisserijorganisaties uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland afgelopen week in een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Thijs Belgers, bestuurslid bij Sportvisserij Limburg en lid van de VBC Roerdal, reisde naar Den Haag om samen met een delegatie van Sportvisserij Nederland bij de overhandiging aanwezig te zijn. ...
Klik hier en lees het artikel

25/11/2019 Bron: http://www.sportvisserijlimburg.nl