Nieuw viswater ECHV

In 2019 hebben wij het schubvisrecht van Staatsbosbeheer verkregen van de plas in natuurgebied Molenkade, begrensd door de A2 en de Diefdijk. Het is een proef voor twee jaar en Staatsbosbeheer wil samen met ons de jeugd tot 16 jaar in de gelegenheid stellen om vissen en natuurbeleving als vrijetijdsbesteding te ontdekken, dit echter onder begeleiding van een volwassene. Het is dus alleen mogelijk in deze combinatie, individueel vissen door jeugd of volwassene is niet toegestaan....
Klik hier en lees het artikel

05/01/2020 Bron: http://echv.mijnhengelsportvereniging.nl