Officieel persbericht KHSV 't Wachtertje inzake coronavirus

Geachte sportvrienden, Naar aanleiding van de maatregelen die getroffen worden inzake het coronavirus zijn ook wij als hengelsportvereniging genoodzaakt maatregelen te treffen om verspreiding en infectie te voorkomen. Hieronder staan de maatregelen die wij treffen en waar u zich aan dient te houden aan onze wateren. 1. Alle wedstrijden gaan tot en met 1 juni a.s. niet door en komen te vervallen 2. Vissen in groepsverband, dat betekend met meer dan 3 personen, aan onze wateren is vanaf heden verboden. 3. Vergaderingen die gepland staan van dagelijks bestuur, bestuur en de commissies gaan niet door. U kunt ons wel per mail benaderen en wij kunnen per groepsapp wel beslissingen nemen en overleg plegen. 4. Controles aan onze wateren kunnen nog steeds plaatsvinden wij vragen een ieder om respect te hebben voor de controleurs en minimaal 1,5 meter afstand te houden indien zij met u in gesprek gaan. 5. U kunt het dagelijks bestuur, bestuur, en de controleurs bereiken via 0168-750671 en info@wachtertje.nl 6. Het bestuur en de commissies zullen u op de hoogte houden van vorderingen of verdere maatregelen. Wij vragen u allen deze maatregelen te respecteren en vertrouwen op uw begrip. Wees goed voor elkaar en respecteer de maatregelen zoals opgelegd door onze overheid. Wij staan niet alleen in deze crisis en zullen elkaar moeten helpen waar nodig. Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen u allen weer in goede gezondheid te mogen begroeten aan onze waterkant. Met vriendelijke sportvisgroet, Uw voorzitter Jack Schoep en alle bestuurs- en commisieleden van KHSV ‘t Wachtertje ...
Klik hier en lees het artikel

23/03/2020 Bron: http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl