Sportviswedstrijden

Zoals bekend zijn alle sportviswedstrijden opgeschort tot 1 september. Hierdoor zijn ook alle Friese Kampioenschappen geannuleerd en zijn alle reeds geplande en aangevraagde wedstrijden tot 1 september door Sportvisserij Fryslan uit het wedstrijdprogramma gehaald. ...
Klik hier en lees het artikel

13/05/2020 Bron: http://www.sportvisserij.frl