Update Onderzoek Zuidelijke Randmeren in beeld én geluid

In oktober is gestart met het tweede –van het in totaal vier jaar durende- onderzoek door sport- en beroepsvisserij om inzicht te krijgen in de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Op verschillende plekken is met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op o.a. brasem en blankvoorn gevist. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden is er een korte impressie gemaakt van het onderzoek tot nu toe. Ook heeft het radioprogramma Vroege Vogels een item gemaakt over een belangrijke deelvraag van het onderzoek; ‘wat is het migratiegedrag van de brasem?’...
Klik hier en lees het artikel

20/11/2019 Bron: http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl