Update coronavirus

Op 23 maart j.l. maakte het Kabinet bekend dat tenminste tot en met 1 juni iedere vorm van evenementen - dus ook sportvisserijevenementen - niet zijn toegestaan. ...
Klik hier en lees het artikel

23/03/2020 Bron: http://www.sportvisserijzwn.nl/