Visverhuizing Bleiswijkse Zoom (event. overname vis)

Vanwege de aanstaande verbetering van de als zwemwater gekwalificeerde Bleiswijkse Zoom en het ten gevolge daarvan sterk verminderen van de draagkracht, bestaat de unieke mogelijkheid voor bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangesloten hengelsportverenigingen die daarvoor toestemming hebben/krijgen van hun eigen waterbeheerder of reeds een visplan hebben waarin dat is toegestaan, om vis (af te nemen en) uit te zetten op eigen of gehuurde wateren....
Klik hier en lees het artikel

30/09/2019 Bron: http://www.sportvisserijzwn.nl/