Wij zij ook met een virus besmet.

Vis virus steekt de kop op. Op dit moment gaat heel Nederland gebukt onder het Corona virus. Aan alle kanten wordt gewaarschuwd tegen verspreiding van dit, voor met name mensen met een zwakke gezondheid en senioren, zeer ernstige virus. Hele colonnes deskundigen en hoogwaardigheids bekleders bevolken onze televisie om alle Nederlanders maar genoeg op het hart te drukken, dat er niet mee gespot moet worden. Uw beide hobbyvissers Bert en Leen vallen in de senioren categorie en omdat we willen blijven vissen dit jaar, doen we er alles aan, om niet besmet te raken. De verjaardag van Leen, hij werd kortgeleden 77 jaar, werd dus ook uitgesteld, maar Bert was zo brutaal, om toch op meer dan anderhalve meter, zijn vismaat even mondeling te komen feliciteren. Geen drankje, gebak of andere feestelijkheden dus. Wel bleken we beiden intussen wel besmet met het visvirus, want door het mooie weer lonkten de hengelspullen in de schuur wel. Helaas moest het bij een globale inspectie blijven en werden alvast plannen gemaakt, wanneer en waar we weer aan de slag zouden gaan. Het zal nog wel even duren, maar als het mooie weer en de hoge temperatuur voortduren, zullen we dit jaar al eerder aan de waterkant te vinden zijn. Omdat we geen wedstrijdvissers zijn, zal een eventueel wedstrijdverbod, zoals door veel sportverenigingen en sportbonden zijn afgekondigd, voor ons niet gaan gelden, in het uiterste geval houden we nog meer afstand van elkaar, dan dat we toch al deden. Zover we weten dragen de vissen geen Corona virus bij zich, zodat we geen handschoenen en mondkapjes nodig hebben om ze te onthaken, meten en netjes terug te zetten. Maar het duurt nog even, we houden onze vis virus nog even binnenshuis. Als het weer kan en mag, laten we het u zeker even weten. Bert van Sandwijk....
Klik hier en lees het artikel

25/03/2020 Bron: http://devaartposcar.mijnhengelsportvereniging.nl